Основните конкуренти в 5G сключиха споразумение за патенти

Двата водещи производителя на телекомуникационно оборудване Huawei и Ericsson подписаха дългосрочно глобално споразумение за кръстосано лицензиране на патенти за широк спектър от стандарти като 3GPP, ITU, IEEE и IETF стандарти за 3G, 4G и 5G клетъчни технологии.

Споразумението обхваща съответните продажби на мрежова инфраструктура и потребителски устройства на двете компании, като предоставя на всяка от тях глобален достъп до патентованите стандартизирани технологии на другата страна.

“Като основни участници в патентите от съществено значение за стандарта (ПСЗС) за мобилна комуникация, компаниите признават стойността на интелектуалната собственост на другата страна и това споразумение създава по-силна патентна среда. То свидетелства и за ангажимента, зад който и двете страни застават – а именно, че интелектуалната собственост трябва да бъде надлежно зачитана и защитавана”, заяви Алън Фан, ръководител на отдела за интелектуална собственост на Huawei.

През последните 20 години Huawei има основен принос за основните ИКТ стандарти, включително тези за клетъчни, Wi-Fi и мултимедийни кодеци, изтъкват от компанията. През 2022 г. китайският производител оглави класацията на кандидатите на Европейското патентно ведомство по брой подадени заявки за патенти – с цели 4 505 броя.

Същевременно Huawei е и притежател, и изпълнител на ПСЗС, като се стреми да предприеме балансиран подход към лицензирането. Чрез подписване на споразумението с Ericsson компанията дава и получава достъп до ключови технологии.

„Това споразумение е резултат от интензивни дискусии, които гарантират, че интересите както на притежателите на патенти, така и на изпълнителите, се обслужват справедливо. Нашият ангажимент за споделяне на водещи технологични иновации ще стимулира здравословното и устойчиво развитие на индустрията и ще предостави на потребителите по-стабилни продукти и услуги”, добави Фан.