0

Животът на Земята се е появил в резултат на сблъсъка й с друго голямо небесно тяло, който довел до формирането на Луната, съобщи Юрик алърт. До този извод стигнали учени от университета Райс в Хюстън, Тексас, предаде БТА.

Те извършили експеримент, свързан с компютърно моделиране на екстремни условия, при които се извършват геохимични реакции, формиращи химичния състав на планетарната кора и мантия. Била потвърдена хипотеза, която гласи, че богатото на сяра ядро на чужда планета изтласква въглерод и азот във външните й слоеве, тъй като голямата концентрация на сяра намалява разтворимостта на различни летливи съединения. В резултат делът на тези елементи в кората на другата планета е по-голям, отколкото в тази на Земята.

Резултатите от компютърното моделиране, което взело под внимание около един милиард сценария, показали, че наблюдаваното понастоящем на Земята съотношение на въглерода и азота, а също съдържанието на изотопи и общото количество азот, въглерод и сяра съответстват на сценария, свързан с формиралия Луната сблъсък. Съгласно въпросния сценарий, преди 4,4 милиарда години Земята се сблъскала с планета, която е с размерите на Марс и с богато на сяра ядро. По мнението на учените, ако не се бе стигнало до сблъсъка, нужните за съществуването на биосферата химични вещества нямаше да са налице.

Анонс на WRC 8

Предишна новина

Ясна е датата на излизане на Generation Zero

Следваща новина

Подобни новини