Онлайн поддръжка

Бърза компютърна помощ

60 лв.

Грешки и настройки

80 лв.

Премахване на вируси

100 лв.

ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ И КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ

Почасова поддръжка на уеб сайт: 40 лв. на час - делници, 50 лв. на час - почивни дни и празници.


Обща сума:

лв